Glymidine teriminin tıbbi anlamı; n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.