Gonotoxemia teriminin tıbbi anlamı; n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.