Graft teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Yaralı yere parça ekleme; 2. Aşı; 3. Yaralı yere eklenen parça.