Granulopenia teriminin tıbbi anlamı; n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.