Gyrus Insulae teriminin tıbbi anlamı; anat. Adacığın kıvrımları.