Gyrus Longus Insulae teriminin tıbbi anlamı; anat. Altta bulunan uzun, yatay adacık kıvrımı.