H teriminin tıbbi anlamı; Hareketli suşla elde edilen aglütinin