Habenular teriminin tıbbi anlamı; a. Habenulaya ait.