Habit Spasm teriminin tıbbi anlamı; İtiyadi kasılma;