Habit teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İtiyat, alışkanlık, huy; 2. Özel şekilde büyüme veya yetişme.