Habit-Formingi Drug teriminin tıbbi anlamı; Alışkanlık yapıcı ilaç;