Habitual Abortion teriminin tıbbi anlamı; Üç veya daha fazla devamlı gebelik hallerinde vaki olan düşük;