Habitual teriminin tıbbi anlamı; a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.