Hairy Heart teriminin tıbbi anlamı; Eksüda ile çevrili kalp.