Halazone teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.