Half-Life teriminin tıbbi anlamı; n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.