Halide teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.