Halituous teriminin tıbbi anlamı; a. Buhar veya nemle kaplı.