Hall Antidote teriminin tıbbi anlamı; Hall panzehiri; Potasyum iyodür 7.35 kısım + kinin hidroklorat 4 k. + su 480 k. (bu antidot süblime zehirlenmesine karşı kullanılır).