Hallucination teriminin tıbbi anlamı; n. Hakiki bir etki olmadan duyu organlarının tenbih almış gibi çalışması, sanrı.