Hallucinosis teriminin tıbbi anlamı; n. Hastanın devamlı olarak hayal kurduğu bir çeşit psikoz.