Halo Symptom teriminin tıbbi anlamı; Glökomda renkli ve içi içe çemberler görülmesi;