Halo teriminin tıbbi anlamı; n. Hale, nur dairesi.