Haplopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.