Heal teriminin tıbbi anlamı; v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.