Heliophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.