Hematinometer teriminin tıbbi anlamı; n. kandaki hemoglobin miktarını ölçme aleti.