Hematinuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda hematin çıkarma, hematin işeme, hematinüri.