Hematobium teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda yaşayan bir organizma.