Hematocelia teriminin tıbbi anlamı; n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.