Hematochometer teriminin tıbbi anlamı; n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.