Hematochyluria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.