Hematocrystallin teriminin tıbbi anlamı; n. Hemoglobin.