Hematocytometer teriminin tıbbi anlamı; n. Bir miktar kandaki küreciklerin adedini tayine mahsus alet.