Hematocyturia teriminin tıbbi anlamı; n.İdrarda kan yuvarları çıkarma, hematositüri.