Hematogen teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kan yolu ile yayılan; 2. Kan yapıcı, hematojen.