Hematogenesis teriminin tıbbi anlamı; n. Kan oluşumu, hematojenez.