Hematologist teriminin tıbbi anlamı; n. Hematolog.