Hematology teriminin tıbbi anlamı; n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.