Hematomediastinum teriminin tıbbi anlamı; n. Mediyastende kan toplanması.