Hematometachysis teriminin tıbbi anlamı; n. Kan nakli.