Hematometra teriminin tıbbi anlamı; n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.