Hematometry teriminin tıbbi anlamı; n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.