Hematomycosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.