Hematomyelia teriminin tıbbi anlamı; n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.