Hematoncometry teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hacminin ölçülmesi.