Hematonosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kan hastalığı.