Hematoperitoneum teriminin tıbbi anlamı; n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.