Hematopexia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanın pıhtılaşması.