Hematophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Hemofobi, kandan korkma.